Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
chmurko
3025 d9e2
Reposted fromtwice twice viaibelongiown ibelongiown
chmurko
4373 779f
Reposted fromlizavetochka lizavetochka viaibelongiown ibelongiown
chmurko
1345 d5af 500
Reposted fromimaginaryoneslives imaginaryoneslives
chmurko
Reposted fromFlau Flau viapsygate psygate
chmurko
2738 1f2c 500
Reposted fromlaters laters viadecoorkowa decoorkowa
chmurko

Jeżeli skrzywdziłem kogoś, w jakikolwiek sposób,
Świadomie czy nieświadomie
Z powodu mojego własnego zamętu
Proszę o wybaczenie.

Jeżeli ktokolwiek skrzywdził mnie w jakikolwiek sposób,
Świadomie czy nieświadomie
Poprzez ich własny zamęt
Wybaczam im.

I jeżeli istnieje sytuacja,
W której nie jestem jeszcze gotowy przebaczyć,
Wybaczam to sobie.

Za wszelkie momenty, kiedy krzywdzę siebie,
Negowanie siebie, wątpienie w siebie, bagatelizowanie siebie,
Osądzanie siebie lub bycie niemiłym dla siebie
Z powodu mojego własnego zamętu
Wybaczam sobie.


— Buddyjska modlitwa przebaczenia
Reposted fromkitana kitana viaviolator violator
chmurko
0546 9d3f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadrosera drosera
chmurko
chmurko
3392 36a6
chmurko
8615 7d24
Reposted fromPsychoMind PsychoMind viagreywolf greywolf

La CNIL milite pour la création d'un Code de la reconnaissance faciale

L’autorité administrative indépendante pose les bases d'un débat qui doit avoir lieu autour de la technologie, et soumet ses exigences pour que son utilisation soit scrupuleusement encadrée, afin d'éviter les dérives.
Reposted fromSigalonit Sigalonit
chmurko
3337 3e38 500
Reposted frommistic mistic viafuckinghypocrite fuckinghypocrite
chmurko
2605 5d98
Reposted fromtichga tichga viaDeborahCurtis DeborahCurtis
chmurko
0837 3d59
Reposted fromrubinek rubinek viaDeborahCurtis DeborahCurtis
chmurko
0123 af91 500
Reposted fromzciach zciach viaSebeczek Sebeczek
chmurko
5748 17be
Reposted fromskrzacik skrzacik viajustfeel justfeel
chmurko
Zrób sobie dzień bez myślenia. Wyjmij ze swojej głowy tych, którzy cię skrzywdzili i takich, którzy zepsuli ci humor. Wyloguj się na chwilę. Nie wyolbrzymiaj, nie analizuj. Odłóż na bok problemy i rozterki. Pozwól sobie na oddech i spokój. Czasem tak trzeba. Wyjść, zamknąć drzwi. Nie myśleć. Wrócisz. Wrócisz jutro. Do życia ze zdwojoną siłą, z kosmiczną energią, z naładowanymi akumulatorami, wyluzowanym sercem.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajustfeel justfeel
chmurko
8778 47c2 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viatalula talula
chmurko
5600 6fad
Reposted fromzciach zciach viavelocet velocet
chmurko
Musisz wytrzymać trochę dłużej, niż wydaje ci się, że jesteś w stanie, bo zbliżają się dobre rzeczy, których się nawet nie spodziewasz. 
— Orange is the New Black
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatalula talula
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl