Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
chmurko
0067 ffac
Reposted fromyannim yannim
chmurko
Mam naprawdę wiele książek, które stoją, ciasno przylegając jedna do drugiej, w oczekiwaniu na przeskok z ławki rezerwowych zawodniczek do gry, do mnie. To się dzieje. Czasami zajmuje kilka lat, ale gdy przyjdzie wreszcie ten moment, gdy treść ma szansę spotkać się z moją gotowością - zaczyna się piękna przygoda. Tak więc książkom trzeba dać spokój. 
— A ja żem jej powiedziała
Reposted fromohfucktycznie ohfucktycznie
chmurko
0131 0571
Reposted fromfrozetteniskogen frozetteniskogen
chmurko
0370 7813
Reposted fromvongoogen vongoogen
chmurko
chmurko
chmurko
0787 7a98 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
chmurko
0788 b147 500
Reposted fromcontigo contigo
chmurko
0814 3332 500
Reposted fromteijakool teijakool
chmurko
0815 3216 500
Reposted fromteijakool teijakool
chmurko
0829 a45b 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
chmurko
0830 ac83 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
chmurko
7147 482b
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakaisernorton kaisernorton
chmurko
chmurko
8720 086b
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaapatia apatia
chmurko
chmurko
8449 163e 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaapatia apatia
chmurko
0059 6849 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaghalbadious ghalbadious
chmurko
5924 83e5 500
Reposted frompampunio pampunio viaghalbadious ghalbadious
chmurko
2837 bd48 500
Reposted fromsoftboi softboi viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl