Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
chmurko
7706 64e4 500
Reposted fromrol rol viaucieknijmi ucieknijmi
chmurko
8273 d3a0
Reposted byzazaalgeldakrochmalgpunktschmitzscarabeusnotreadytodieimitacjepijanygowniarz
chmurko
Będę mruczał 
upiorne kołysanki, 
świecie zaśnij wreszcie, 
zdrętwiej, zemdlej 
i nie rań więcej 
— Marcin Świetlicki "Tak, kawiarniany dekadentyzm"
Reposted fromnezavisan nezavisan vialentilka lentilka
chmurko
Baptism of stupid
Reposted fromfabs3 fabs3 viaenide enide
chmurko

Śniło mi się, że przyszłaś. Toteż siedzę i czekam tu na ciebie. Czekam, że może wraz z tobą łagodność spłynie na me serce, spokój na moje myśli, zapomnienie na pamięć. 

— Wiesław Myśliwski, „Pałac”
chmurko
9906 e5d4 500
Reposted bywhalemmakowiedz
chmurko
chmurko
chmurko
3790 3fd7 500
Reposted fromBloodyBirch BloodyBirch viafruittree fruittree
chmurko
chmurko
8063 4f68
Reposted fromosaki osaki vianoisetales noisetales
chmurko
0523 5d5a 500
Reposted fromadzix69 adzix69 viawhatsmyname whatsmyname
chmurko
5646 739a 500
Reposted fromhornypigeon hornypigeon viawhatsmyname whatsmyname
May 7

Hoobastank

May 7–23:59 Koko (1a Camden High Street, London) Add this event to a calendar application
chmurko
0427 9653 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl