Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
chmurko
8141 502f 500
Reposted fromdygoty dygoty vianokturnal nokturnal
7877 585f
chmurko
8298 3b57 500
Reposted fromkarahippie karahippie viamaybeyou maybeyou
chmurko
Pierwsza zmysłowość zawsze tyczy pleców. Wszyscy w koło ględzą o pierwszym pocałunku; a przecież zawsze, jak ją pierwszy raz całujesz, twoja dłoń jej plecy obejmuje.  I bez tego objęcia, bez dłoni na plecach nie ma pocałunku. Wyobraź sobie słynny pierwszy pocałunek z luźno opuszczonymi wzdłuż ciała rękami.  Bez dotykania pleców nie ma pocałunku, bez dotykania pleców nie ma wzajemnej skłonności, bez dotykania pleców nie ma seksu, bez dotykania pleców nie ma miłości.
— Jerzy Pilch
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viamaybeyou maybeyou
chmurko
chmurko
chmurko
Ale dokądkolwiek pójdziesz, byłoby miło, żebyś kiedyś wrócił. Albo chociaż o mnie pamiętał. 
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromlovvie lovvie
chmurko
Tęsknię za Tobą. Bez Ciebie mam wrażenie, że wszystkiego jest tylko połowa.
— Nele Neuhaus
Reposted fromlovvie lovvie
chmurko
chmurko
Reposted fromFlau Flau
chmurko
2710 ff66 500
Reposted fromjareth jareth
chmurko
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2
chmurko
3025 d9e2
Reposted fromtwice twice viaibelongiown ibelongiown
chmurko
4373 779f
Reposted fromlizavetochka lizavetochka viaibelongiown ibelongiown
chmurko
1345 d5af 500
Reposted fromimaginaryoneslives imaginaryoneslives
chmurko
Reposted fromFlau Flau viapsygate psygate
chmurko
2738 1f2c 500
Reposted fromlaters laters viadecoorkowa decoorkowa
chmurko

Jeżeli skrzywdziłem kogoś, w jakikolwiek sposób,
Świadomie czy nieświadomie
Z powodu mojego własnego zamętu
Proszę o wybaczenie.

Jeżeli ktokolwiek skrzywdził mnie w jakikolwiek sposób,
Świadomie czy nieświadomie
Poprzez ich własny zamęt
Wybaczam im.

I jeżeli istnieje sytuacja,
W której nie jestem jeszcze gotowy przebaczyć,
Wybaczam to sobie.

Za wszelkie momenty, kiedy krzywdzę siebie,
Negowanie siebie, wątpienie w siebie, bagatelizowanie siebie,
Osądzanie siebie lub bycie niemiłym dla siebie
Z powodu mojego własnego zamętu
Wybaczam sobie.


— Buddyjska modlitwa przebaczenia
Reposted fromkitana kitana viaviolator violator
chmurko
0546 9d3f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadrosera drosera
chmurko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl